PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES KURSI (CPC)

                         PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES  KURSI ( CPC )

           Viens  no nosacījumiem,  lai  uzņēmums saņemtu licenci komercpārvadājumiem ir pārvadājumu vadītājs . Pārvadājumu  vadītājs ir  persona, kura faktiski un pastāvīgi vada pārvadājuma operācijas un kurai ir izsniegts Latvijā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs atzīts profesionālās kompetences sertifikāts. Pārvadājumu vadītājam jābūt  uzņēmumā  nodarbinātai personai un jābūt Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam.

      Profesionālas kompetences sertifikāts kravas vai pasažieru autopārvadājumiem apliecina, ka sertifikāta īpašnieks ir sekmīgi nokārtojis  Satiksmes Ministrijas  eksāmenu , kas  ir nepieciešams,  saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 , ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem.

    Lai iegūtu profesionālās kompetences sertifikātu, kas apliecina tā īpašnieka profesionālās kompetences atbilstību sertifikātā minētajam pārvadājumu veidam,  tiek kārtots rakstisks eksāmens.

    Asociācija " Latvijas Auto" kursos  ""Starptautisko kravas un pasažieru autopārvadājumu atbildīgo personu profesionālā kompetence ( CPC kursi ) "  sagatavo  Satiksmes Ministrijas eksāmenam .

 “Latvijas Auto“   ir    IRU  Akadēmijas  akreditēts mācību institūts. Latvijā IRU diplomu  var saņemt, pabeidzot tikai “Latvijas Auto”  kursus!  To var saņemt tikai  tad,  kad  kursi notiek klātienē!

TUVĀKIE  CPC KURSI :  

MAIJĀ -  grupa nokomlektēta!

JŪNIJĀ - pieteikties var nosūtot  PIETEIKUMU KURSIEM uz  e-pastu:  macibas@lauto.lv

Informācijai :   29162454, 67389698.