PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES KURSI (CPC)

baumanis

                         PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES  KURSI ( CPC)

           Viens  no nosacījumiem,  lai  uzņēmums saņēmtu licenci komercpārvadājumiem ir pārvadājumu vadītājs . Pārvadājumu  vadītājs ir  persona, kura faktiski un pastāvīgi vada pārvadājuma operācijas un kurai ir izsniegts Latvijā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs atzīts profesionālās kompetences sertifikāts. Pārvadājumu vadītājam jābūt  uzņēmumā  nodarbinātai personai un jābūt Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam.

      Profesionālas kompetences sertifikāts kravas/pasažieru autopārvadājumiem apliecina, ka sertifikāta īpašnieks ir sekmīgi nokārtojis  Satiksmes Ministrijas  eksāmenu , kas  ir nepieciešams,  saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 , ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem.

    Lai iegūtu profesionālās kompetences sertifikātu, kas apliecina tā īpašnieka profesionālās kompetences atbilstību sertifikātā minētajam pārvadājumu veidam,  tiek kārtots rakstisks eksāmens.

    Asociācija " Latvijas Auto" kursos  ""Starptautisko kravas un pasažieru autopārvadājumu atbildīgo personu profesionālā kompetence ( CPC kursi ) "  sagatavo  Satiksmes Ministrijas eksāmenam .

Kursu noslēgumā IRU akadēmijas diploms!   “Latvijas Auto“   ir    IRU  Akadēmijas  akreditēts mācību institūts. Latvijā IRU diplomu  var saņemt, pabeidzot tikai “Latvijas Auto”  kursus!

               TŪVĀKIE  CPC KURSI   :   

Rīgā  
03.10.2019.
Pieteikties  var    elektroniski ,  aizpildot  PIETEIKUMU

un nosūtot  to uz  e pastu :  macibas@lauto.lv .

29162454, 67389698.

Daugavpilī  krievu valodā   2019.gada   septembris/oktobris.

Pieteikties  var,  nosūtot  PIETEIKUMU   uz e-pastu :   macibas@lauto.lv . 

Tālruni  informācijai:  67389698, 29162454 .