Atestācija

AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU ATESTĀCIJA

  • Atestāciju   veic    autotransporta līdzekļiem kravas pārvadāšanai ar muitas plombām.
  • Atestācija  ir   autotransporta līdzekļa  novērtējums, kas ir nepieciešams,  lai kravu nevarētu izņemt  no autotransporta līdzekļa, neatstājot acīmredzamas muitas plombu vai kravas telpas bojājuma pēdas.
  • Atestācijas sertifikāta oriģinālam obligāti jāglabājas autotransporta līdzeklī.
  • Asociācija izsniedz atestācijas  sertifikātu   uz  vienu gadu.  Pēc gada sertifikātu  ir  nepieciešams  pagarināt.
  • Ja    mainīti transportlīdzekļa tehniskie rādītāji , sertifikātā vairs  nav vietu pagarināšanai , vai īpašnieka maiņas   gadījumā,   jāpasūta jauns atestācijas sertifikāts.

  Jaunā atestācijas sertifikāta saņēmšanai ir jāiesniedz:

 1. IESNIEGUMS TRANSPORTLĪDZEKĻA ATESTĀCIJAI  2019
 2. Reģistrācijas   apliecības kopija (abas puses )

Transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu  noformē nākamajā darba dienā. Atestācijas sertifikāta   derīguma termiņa pagarināšana  tiek veikta  tajā pašā  dienā.

             Pakalpojumu  cenas :

 • "Latvijas Auto" biedriem - 13 EUR + PVN
 • Pārējiem uņēmumiem  - 35 EUR + PVN.
 • Ja  uzņēmums  nav LA biedrs , rēķins ir jāapmaksā  pirms transporta līdzekļa atestācijas.
 • Atestācijas sertifikāta   derīguma termiņa pagarināšana "Latvijas Auto"  biedriem - 8 EUR + PVN
 • Pārējiem uņēmumiem - 25 EUR + PVN
 • Ar  firmu sarakstu, kurām ir tiesības  veikt transportlīdzekļu  atestāciju  var iepazīties  ŠEIT.