Atestācija

TRANSPORTA LĪDZEKĻU ATESTĀCIJA

  • Atestāciju   veic    transporta līdzekļiem kravas pārvadāšanai ar muitas plombām.
  • Atestācija  ir   transporta līdzekļa  novērtējums , kas ir nepieciešams,  lai kravu nevarētu izņemt  no transporta līdzekļa , neatstājot acīmredzamas muitas plombu vai kravas telpas bojājuma pēdas.
  • Atestācijas apliecības oriģinālam obligāti jāglabājas transporta līdzeklī.
  • Asociācija izsniedz atestācijas  apliecību  uz  vienu gadu.  Pēc gada apliecību  ir  nepieciešams  pagarināt.
  • Ja    mainīti transporta līdzekļa tehniskie rādītāji , apliecībā vairs  nav vietu pagarināšanai , vai īpašnieka maiņas   gadījumā,   jāpasūta jaunā atestācijas apliecība.

  Jaunās atestācijas apliecības saņēmšanai ir jāiesniedz:

 1. IESNIEGUMS TRANSPORTLĪDZEKĻA ATESTĀCIJAI 2018
 2. Reģistrācijas   apliecības kopija (abas puses )

Jaunu atestācijas apliecību noformē nākamajā darbadienā. Atestācijas pagarināšana  tiek veikta  tajā pašā  dienā.

             Pakalpojumu  cenas :

 • "Latvijas Auto" biedriem - 10 EUR + PVN
 • Pārējiem uņēmumiem  - 25 EUR + PVN.
 • Ja  uzņēmums  nav LA biedrs , rēķins ir jāapmaksā  pirms transporta līdzekļa atestācijas.
 • Atestācijas pagarināšana "Latvijas Auto"  biedriem - 5 EUR + PVN
 • Pārējiem uņēmumiem - 15 EUR + PVN

Ar  firmu sarakstu, kurām ir tiesības  veikt transporta līdzekļu  atestāciju  var iepazīties

ŠEIT