Uzaicinājuma vēstules

INFORMĀCIJA PAR UZAICINĀJUMA VĒSTUĻU IZSNIEGŠANU VĪZU ATVIEGLINĀTAI SAŅEMŠANAI

Lai saņemtu uzaicinājuma vēstuli Baltkrievijas vai Krievijas Federācijas vīzas atvieglotai saņemšanai, firmai- Asociācijas „Latvijas auto” biedram jāiesniedz iesniegums , kurā norādāmas sekojošas ziņas:

1) par firmu:

 • pilns nosaukums
 • reģistrācijas numurs
 • juridiskā adrese

2)  par autovadītāju:

 • vārds, uzvārds
 • dzimšanas datums un gads
 • dzimums
 • pilsonība
 • pases sērija un numurs

 3) par braucieniem:

 • vīzas darbības ilgums ( no kura datuma līdz kuram datumam tiek atvērta vīza)
 • vīzas veids ( daudzkārtēja, divreizēja  vai vienreizēja)
 • ieceļošanas reižu skaits    ( vai  uzturēšanās dienu skaits , ja  vīzu noformē ieceļošanai Baltkrievijas Rebublikā)

  Lūdzu, norādiet arī , ka saņemsiet vēstuli  (uz vietas  vai  pa  pastu )

  Maksa par vēstules sagatavošanu 15 eiro + PVN

  Lūdzam iesniegumu sūtīt uz e-pastu  lauto@lauto.lv un pārliecināties,   vai  tas  ir saņemts.