11 valstu autopārvadātāju asociācijas atkārtoti iesniedz protestu Eiropas Komisijas prezidentam

images

Kā zināms, no 2015. gada 1. janvāra Vācijā stājās spēkā likums (MILoG) , nosakot minimālās algas likmi 8,50 EUR/ stundā (bruto).

Vācijai ir sekojusi arī Francija, pieņemot  Loi Macron likumu, kas stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Šo protekcionisma pasākumu ietekmē tiek radīts milzu administratīvais un finansiālais  slogs,   dramatiski pieaug mūsu pārvadātāju izdevumi, ir straujš konkurētspējas kritums, kā  rezultātā faktiski draud izspiešana no kopējā tirgus.

Lai  ATKĀRTOTI    vērstu Eiropas Komisijas uzmanību , 11 valstu  starptautisko autopārvadātāju asociācijas, tajā skaitā arī Asociācija “Latvijas auto” ,   ir iesniegušās PROTESTA VĒSTULI   EIROPAS KOMISIJAS PREZIDENTAM :

PROTESTA REZOLŪCIJA

Šeit var  iepazīties ar rezolūcijas tekstu latviešu valodā :

PROTESTA REZOLŪCIJA