Paziņojums par atkārtotas ārkārtās kopsapulces sasaukšanu

Ņemot vērā, ka š.g. 27. septembrī  sasauktā „Autopārvadātāju asociācijas „Latvijas auto” ārkārtas  biedru kopsapulce nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, saskaņā ar Statūtu 7.2.18. punktu tiek sasaukta atkārtota ārkārtas kopsapulce ar to pašu darba kārtību.

Atkārtotas ārkārtas kopsapulces norises laiks: 2018. gada 16. oktobris

Vieta: Izstāžu centrs , RTU-BT 1, Ķīpsalas iela 8, Rīga, konferenču zāle nr. 1 (ieeja no vestibila)

Sākums: pulksten 12 :00 (reģistrācija no pulksten 11:00)

Atgādinām, ka asociācijas “Latvijas Auto” biedru var pārstāvēt likumiskais pārstāvis (pārstāvības tiesības noteiktas Statūtos) vai līgumiskais uz pilnvaras pamata.

 PILNVARAS PARAUGS