PAZIŅOJUMS PAR ĀRKĀRTAS KOPSAPULCES SASAUKŠANU, KAS NOTIKS PILNĪGI ATTĀLINĀTI ZOOM PLATFORMĀ  

Biedrības “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto”  Valde , juridiskā /faktiskā adrese Grēdu iela  4a, Rīga, LV-1019, 2021. gada 15. oktobrī, pulksten 11:00  sasauc ārkārtas biedru kopsapulci , kas notiks pilnīgi attālināti tiešsaistes platformā ZOOM ( kopsapulce notiks izmantojot tikai elektroniskos saziņas līdzekļus).

Pieslēgšanās tiešsaistei no pulksten 10:30

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana
  2. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
  3. Kopsapulces protokolista ievēlēšana
  4. Kopsapulces reglamenta apstiprināšana
  5. Padomes locekļu kandidatūru apspriešana un  vēlēšanas

Reģistrācija ārkārtas biedru kopsapulcei līdz 01.10.2021., aizpildot reģistrācijas PIETEIKUMU .

Tikai reģistrētiem biedriem tiks nosūtīti  lēmumi balsošanai un piekļuves saite ZOOM.

Iepriekšējā balsošana notiks no 04.10.2021.- 14.10.2021.

Parakstīt balsojumu var ar drošu elektronisko parakstu ( sūtīt uz lauto@lauto.lv) vai pašrocīgi, nosūtot dokumentus pa pastu vai ar kurjeru ( Grēdu iela 4 a, Rīga , LV-1019 no pulksten 9:00- 17:00) . Balsojumam ( lēmuma oriģināli) jābūt iesniegtam Asociācijā līdz 14.10.2021.

Kopsapulces laikā balsot varēs tikai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Reģistrējies biedrs , kas nodevis savu balsojumu pirms kopsapulces,  var balsot arī kopsapulcē tiešsaistē ( spēkā būs pēdējais balsojums).

Balsošana kopsapulces laikā tiks nodrošināta tikai www. lauto.lv  sadaļā – Ieeja biedriem ( katrs reģistrējies  biedrs ar savu lietotājvārdu un paroli)

Atgādinām, ka reģistrēties kopsapulcei var tikai persona, kurai uzņēmumā ir paraksta tiesības, vai pilnvarota persona, nosūtot ieskanētu PILNVARU un personas apliecinoša dokumenta kopiju uz lauto@lauto.lv līdz 01.10.2021.

Informējam , ka arī attālinātā kopsapulcē katram reģistrētajam biedram ir jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam, kuru pēc pieprasījuma uzrādīt kopsapulcei.

Atgādinām, ka pieteikt Padomes locekļu kandidātus var līdz 01.10.21., pēc šī datuma  pieteikumi netiks pieņemti, jo būs sākusies iepriekšējā balsošana.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam zvanīt 67389270

“Autopārvadātāju asociācija

“Latvijas auto” valde