Asociācijas ”Latvijas Auto” 25 gadu jubileja

Asociācijas ”Latvijas Auto” 25 gadu jubilejas svinības notika

2015. gada 30.oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā.

 

 

 

Asociācijas ”Latvijas Auto” 25 gadu jubilejas svinībām.  2015. gada 30.oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā.