Asociācijas vadības tikšanās ar Satiksmes ministrijas un Autotransporta direkcijas atbildīgiem pārstāvjiem

2016. gada 25. februārī Asociācijas ģenerālsekretārs un prezidents tikās ar Satiksmes ministrijas un Autotransporta direkcijas atbildīgajiem pārstāvjiem, lai izvērtētu aktuālās problēmas autopārvadājumos uz Krieviju, tika saskaņoti sekojoši pasākumi:

  •  apspriesti darba kārtības jautājumi , kuri iekļaujami Latvijas- Krievijas kopējās komisijas sanāksmes darba kārtībā. Plānotais sanāksmes norises laiks – š.g. marta vidus;
  • tuvākajā laikā tiek plānota Satiksmes ministra U.Auguļa tikšanās ar KF Vēstnieku Latvijas Republikā , darba kārtībā ir arī jautājums par autopārvadājumiem starp Latviju un Krieviju;
  • saskaņota kontroles kārtība , kādā Latvijas atbildīgās kontroles institūcijas veiks kontroles pasākumus divpusējo un universālo (trešo valstu) atļauju izmantošanā ārvalstu pārvadātājiem, t.sk., Krievijas pārvadātājiem, veicot pārvadājumus no Latvijas ostām un muitas termināliem.