Divi autovadītāji saņem IRU GODA RAKSTU .

            Starptautiskā Autopārvadātāju Savienība (IRU) turpina iesākto tradīciju un 2017.gadā piešķira labākajiem starptautiskajiem    kravas un pasažieru  autotransporta vadītājiem IRU goda rakstus un piemiņas nozīmes. Šogad  labākie ir  Ivans Smirnovs no SIA "Auto Sateka" un Mario  Strikaitis  no SIA " M.E.Lat-Lux". Apsveicam!

            IRU goda raksti un nozīmes tiek piešķirti tiem autovadītājiem (t.sk. firmu vadītājiem, ja viņi vienlaicīgi pilda autovadītāja pienākumus), kuri atbilst zemāk minētajām prasībām:

  1. Autovadītājs strādā firmā, kas ir Asociācijas „Latvijas auto” biedrs;
  2. Autovadītājam ir jābūt 20 gadu regulārai un nepārtrauktai  darba pieredzei;
  3. Autovadītāja darba kvalitātei ir jāatbilst darba devēja izvirzītajām prasībām;
  4. Autovadītājam ir jābūt vismaz 5 gadu darba pieredzei  transporta uzņēmumā:
  • kopējam nobraukto kilometru skaitam ir jābūt vismaz 1.000.000 km kā profesionālam autovadītājam starptautiskajos vai iekšzemes pārvadājumos;
  • pēdējo 20 gadu laikā savas vainas dēļ nav izraisījis nopietnus ceļu satiksmes negadījumus;
  • pēdējo 5 gadu laikā autovadītājam nav bijuši nopietni ceļu satiksmes negadījumi, muitas vai administratīvo noteikumu pārkāpumi.