Loģistikas nozares padome spriež par starptautisko autopārvadājumu problēmu risināšanu pārvadājumos ar Krieviju

2016. gada 24. februārī notika Loģistikas nozares padomes sēde , kuras darba kārtībā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

  • Par situāciju tranzīta un loģistikas nozarē, prognozēm un priekšlikumiem konkurētspējas stiprināšanai.
  • Par aktuālo situāciju autopārvadājumu nozarē.
  • Par 16+1 transporta ministru sanāksmi un biznesa konferenci.

 Loģistikas nozares padome pēc Satiksmes ministrijas iniciatīvas tika izveidota 2014. gada martā ar mērķi sadarboties ar privāto sektoru, lai risinātu aktuālas tranzīta un loģistikas nozares problēmas un jautājumus. Asociāciju šajā padomē pārstāv ģenerālsekretārs J.Āboltiņš.

Ņemot vērā Izmaiņas Krievijas likumdošanā saistībā ar autopārvadājumu kontroli, autopārvadājumu veikšana uz Krieviju no Latvijas muitas noliktavām un ostām, izmantojot atļaujas divpusējiem un tranzīta kravu pārvadājumiem ir faktiski neiespējama. Krievijas dienesti pieprasa universālās atļaujas , kuru ir ļoti maz un tuvākā laikā tās vispār beigsies.

Asociācijas nostāja un viedoklis ir pieprasīt Latvijas –Krievijas kopējās komisijas sanāksmes starptautisko autopārvadājumu jautājumos sasaukšanu, lai panāktu vienošanos par starptautisko autopārvadājumu atļauju skaitu un izmantošanas nosacījumiem.