Paziņojums par ārkārtās kopsapulces sasaukšanu

Š.g. 27. septembrī   pulksten 11:00 (reģistrācija no plkst. 10:00) Rīgā, Grēdu ielā 4a, 2 stāvā , telpa Nr.1 tiek sasaukta biedrības „Autopārvadātāju asociācijas „Latvijas auto” ārkārtas  biedru kopsapulce.

Asociācijas ārkārtas kopsapulces sasaukšanu pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru.  Asociācijas Statūtu grozījumi tiks iesniegti Sekretariātā  3 dienu laikā no paziņojuma par kopsapulces sasaukšanu izziņošanas.

Darba kārtībā:

  1. Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” sapulces vadītāja un protokolētāja ievēlēšana;
  2. Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas auto” valdes atskaite par saņemto TIR komisijas naudu;
  3. Par TIR komisijas naudas atgriešanu biedriem;
  4. Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas auto” sekretariāta atskaite par 2018. gadu;
  5. Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas auto” padomes locekļu atsaukšanu no amata;
  6. Par Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas auto” padomes locekļu ievēlēšanu;
  7. Par Statūtu grozījumiem;
  8. Par dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Atgādinām, ka firmu pārstāvjiem, kuri piedalīsies augstāk minētajā Kopsapulcē ir jābūt attiecīgai pilnvarai par tiesībām piedalīties ārkārtas kopsapulces darbā un balsot par darba kārtībā uzskaitītajiem jautājumiem. Pilnvara nav nepieciešama, ja saskaņā ar Jūsu Statūtiem, firmas  pārstāvis ir pilnvarots veikt šāda veida funkcijas. PILNVARAS PARAUGS.

Autopārvadātāju asociācijas

Latvijas auto

valde