Paziņojums par atkārtotas kopsapulces sasaukšanu

Ņemot vērā, ka š.g.30. aprīlī  sasauktā „Autopārvadātāju asociācijas „Latvijas auto” biedru kopsapulce nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, saskaņā ar Statūtu 7.2.18. punktu tiek sasaukta atkārtota  kopsapulce ar to pašu darba kārtību.

Atkārtotas kopsapulces norises laiks:   2019. gada 21.maijs

Vieta: Izstāžu centrs, RTU-BT 1, Ķīpsalas iela 8, Rīga, konferenču zāle nr. 3

Sākums:  pulksten 11 :00 (reģistrācija no pulksten 10:00)

 Atgādinām, ka asociācijas “Latvijas Auto” biedru var pārstāvēt likumiskais pārstāvis (pārstāvības tiesības noteiktas Statūtos) vai līgumiskais uz pilnvaras pamata

PILNVARAS PARAUGS 

Autopārvadātāju asociācijas

“Latvijas auto” valde