Paziņojums par kopsapulces sasaukšanu

Š.g. 30. aprīlī   pulksten 11:00 (reģistrācija no plkst. 10.00) Rīgā, Grēdu ielā 4a, 2.stāvā, telpā Nr.1    notiks biedrības „Autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto” biedru kopsapulce.

Darba kārtībā:

1.Asociācijas Valdes ziņojums un attīstības virzieni.

2.Asociācijas Padomes ziņojums un uzdevumi 2019. gadam.

3.Par iestāšanās naudas un biedru naudas noteikšanu.

4.Ziņojums par SAKB “Lauto klubs” likvidāciju.

5.Par diferencētās biedru maksas noteikšanu

6.Ziņojums par no IRU saņemtās naudas izmaksas iespējām

7.Ziņojums par Incentives (stimulējošās atlaides) iespējamo izmaksu.

8.Par zvērināta revidenta ievēlēšanu

9.Biedru uzņemšana, izslēgšana.

Atgādinām, ka firmu pārstāvjiem, kuri piedalīsies augstāk minētajā Kopsapulcē ir jābūt attiecīgai pilnvarai par tiesībām piedalīties kopsapulces darbā un balsot par dienas kārtībā uzrādītajiem jautājumiem. Pilnvara nav nepieciešama, ja saskaņā ar Jūsu Statūtiem, firmas  pārstāvis ir pilnvarots veikt šāda veida funkcijas.

PILNVARAS PARAUGS

Autopārvadātāju asociācijas

Latvijas auto

valde