Rīgā no 29- 30.aprīlim, norisinājās trešā Āzijas un Eiropas valstu (ASEM) transporta ministru sanāksme, kuras ietvaros notika Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas tikšanās IRU un Latvijas Auto Asociācijas pārstāvjiem.

Rīgā no 29- 30.aprīlim, norisinājās trešā Āzijas un Eiropas valstu (ASEM) transporta ministru sanāksme, kuras tēma bija "Multimodālu transporta savienojumu attīstība Eirāzijā - status quo un ieskats nākotnē.”

ASEM transporta ministru divu dienu sanāksmes laikā notika ministru tikšanās un vairākas augsta līmeņa darba sesijas. To laikā ministri un iesaistītās puses analizēs Eiropas un Āzijas sauszemes transporta savienojumu attīstību, īpaši uzsverot multimodālo pārvadājumu iespējas un attīstību transporta koridoros starp abiem kontinentiem.

30.04. IRU Ģenerālsekretārs Umberto de  Pretto uzstājās ar prezentāciju „Perspektīvas un izaicinājumi  Eiropas- Āzijas savienojamības attīstībā „

ASEM sanāksmes  ietvaros notika Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas  tikšanās  IRU Ģenerālsekretārs Umberto de  Pretto, kuras laikā tika pārrunāta Latvijas loma laikā, kad attīstās  tirdzniecības sakari starp  Eiropu un Āziju, jo īpaši saistībā ar Ķīnas iespējamo pievienošanos TIR konvencijai un ar to plānoto  tirdzniecības apjoma pieaugumu.

Latvijas Auto Asociāciju sarunās pārstāvēja "Latvijas Auto" ģenerālsekretārs  Jānis Āboltiņš un "Latvijas Auto" prezidents Valdis Trēziņš.

Fotogrāfijā no kreisās puses: "Latvijas Auto"prezidents Valdis Trēziņš; Ministru prezidente Laimdota Straujum; IRU Ģenerālsekretārs Umberto de  Pretto ; IRU Ģenerālais Pārstāvis ES Michael Nielsen; "Latvijas Auto" ģenerālsekretārs  Jānis Āboltiņš ; IRU  TIR  nodaļas vadītājs  Marek Retelski.

ASEM tikšanās Rīgā 30.04.2015.