Atzītā komersanta sertifikāta turētājām ir tiesības robežu šķērsot ārpus kārtas

         Pamatojoties uz grozījumiem Latvijas Republikas Valsts robežas likumā, tiesības ārējo robežu šķērsot ārpus kārtas tiek piešķirtas, ja ar kravas transportlīdzekli tiks izvesta vienīgi tāda krava (AEO krava) , kuras sastāvu pilnībā (100%) veido preces , kuru nosūtītājs ir atzītā komersanta (AEO) sertifikāta turētājs, ja pārvadātājs vienlaikus ir minētā sertifikāta turētājs (abi vienlaikus).

        Minētā priekšrocība attiecināma uz jebkuru pārvadātāju un nosūtītāju, kuriem ir Eiropas Savienības AEO statuss, neatkarīgi no izsniegtā AEO sertifikāta veida un pārvadājamās kravas.

        Ja muitas amatpersona , pēc kravas pavaddokumentu pārbaudes, konstatēs, ka norādītais nosūtītājs un pārvadātājs būs Eiropas Savienības AEO sertifikāta turētāji un transportlīdzeklī atradīsies tikai (100%) tāda nosūtītāja krava, kuram ir AEO statuss, transportlīdzeklim tiks atļauta robežas šķērsošana ārpus kārtas.

          Ja pārvadājamā kravā būs tādu personu sūtījumi, kurām nav Eiropas Savienības AEO statusa, robeža būs jāšķērso rindas kārtībā arī, ja AEO kravas pārvadātājs ir Eiropas Savienības atzītā komersanta (AEO) turētājs. Tāpat robežu jāšķērso rindas kārtība, ja AEO kravai pārvadātājs nav Eiropas Savienības atzītā komersanta (AEO) sertifikāta turētājs.
Ārpuskārtas robežšķērsošanas procedūra.

        Valsts robežsardzes amatpersonas, kas ielaiž ārējās robežas šķērsotājus autoceļu robežšķērsošanas vietā, izsniedz par kravu atbildīgajai personai numurētu ārpus kārtas robežu šķērsojošās kravas reģistrācijas talonu. Pēc ārpus kārtas robežu šķērsojošās kravas reģistrācijas talona noformēšanas persona dodas uz muitas kontroles punktu un muitas amatpersonai iesniedz izvērtēšanai kravas pavaddokumentus.

Tālāk par kravu atbildīgā persona dodas pie Valsts robežsardzes amatpersonas, kura rīkojas atbilstoši muitas amatpersonas veiktajai atzīmei.

        Ja reģistrācijas talonā norādīts, ka krava atbilst ārpus kārtas robežu šķērsojošas kravas statusam, Valsts robežsardzes amatpersona ielaiž transportlīdzekli ar attiecīgo kravu robežšķērsošanas vietā. Ja reģistrācijas talonā norādīts, ka krava neatbilst ārpus kārtas robežu šķērsojošas kravas statusam, to atgriež uz kopējo transportlīdzekļu rindu.

Informācija par šo nacionālo priekšrocību ir publicēta arī VID mājas lapā sadaļā
“Muita-Automašīnu rindas uz robežas – Valts robežas šķērsošanas ārpus kārtas”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, sazināties ar VID Muitas pārvaldes Muitas kontroles organizēšanas daļas Muitošanas organizācijas nodaļas vecāko muitas eksperti Daci Brimerbergu ( 67120937, Dace.Brimerberga@vid.gov.lv)