Autoceļu lietošanas nodeva. Izmaiņas stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī

No 2014.gada 1.jūlija  Latvijas teritorijā ir  jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva.

Grozījumi   Autoceļu lietošanas nodevas likumā , kas  stājas  spēkā  2017.gada  1.janvārī  paredz :

 no 01.01.2017. jāmaksā par  dažiem  jauniem autoceļu posmiem:

  • valsts galvenā autoceļa posms A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) no 124.1 km līdz 159.2 km;
  • valsts reģionālā autoceļa posms P5 Ulbroka –  Ogre no 0.00 km līdz 19.9 km;
  • valsts reģionālā autoceļa posms P80 Tīnūži –  Koknese no 0.00 km līdz 63.6 km.         

 No 01.01.2017. PAREDZĒTAS NODEVAS LIKMES :

 

1. Transportlīdzekļiem ar pilnu masu no 3000 līdz 3500 kg arī ir jāmaksa nodeva !

Nodevas likmes (euro)
dienas likme nedēļas likme mēneša likme gada likme
6 14 28 300

   ATD  skaidrojums : "Attiecībā uz pilnu masu virs 3000 kg ir minēti tikai transportlīdzekļi, bet nav minēti transportlīdzekļu sastāvi, lai neveidotos situācija, ka automašīnai, kuras pilna masa ir, piemēram, 2680 kg, pieliekot piekabi ar masu 750 kg, būtu jāmaksā nodeva."

2. Transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3500 kg līdz 12 000 kg

Transportlīdzekļa motora izmešu līmenis Nodevas likmes (euro)
dienas likme nedēļas likme mēneša likme gada likme
EURO 0, I, II 9 22 44 535
EURO III 8 20 40 484
EURO IV un mazāk piesārņojošs 8 20 40 400

3. Transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 12 000 kg

Transportlīdzekļa motora izmešu līmenis Asu skaits Nodevas likmes (euro)
dienas likme nedēļas likme mēneša likme gada likme
EURO 0EURO I

EURO II

ne vairāk kā 3 asis 12 30 61 611
ne mazāk kā 4 asis 12 51 101 1018
EURO III ne vairāk kā 3 asis 9 24 48 484
ne mazāk kā 4 asis 11 40 80 804
EURO IV un mazāk piesārņojošs ne vairāk kā 3 asis 8 21 43 427
ne mazāk kā 4 asis 11 36 71 711

Lai veicinātu videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu, autoceļu lietošanas nodevas likmes paaugstinātas par 10% transportlīdzekļiem ar motora izmešu līmeni EURO 0, EURO I, EURO II un to sastāviem, kuru pilnā masa ir lielāka par 3500 kg.

vairs nav atbrīvoti no  autoceļu nodevas samaksas : 

  • transportlīdzekļi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvoti no prasības uzstādīt darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces;
  • transportlīdzekļi, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas ir iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē vai reģistrēta valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs", kā dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, veic pašpārvadājumus.