Autoceļu lietošanas nodeva transportlīdzekļiem ( celtspēja 3,5-12 tonnas)

SPĒKĀ NO 2016. GADA 30. APRĪĻA

  • 2008.gada 24. decembrī Krievijas Federācijas valdības   LĒMUMS Nr.1007  “Par nodevu, kas attiecas uz ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem , kuri izmanto Krievijas Federācijas ceļus" ( О сборе за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогогам Российской Федерации) noteica tās valstis , uz kuru pārvadātājiem tiek attiecināta šī nodeva.
  • 2016.gada 19. aprīļa Krievijas Federācijas valdības  LEMUMS Nr.326 “Par grozījumiem 2008. gada 24. decembra Krievijas Federācijas lēmumā Nr.1007”  (О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. Но 1007)  papildināja valstu sarakstu, iekļaujot tajā  LATVIJU un LIETUVU, kā arī tika mainītas nodevas maksas. Minētās izmaiņas stājas spēkā no 2016. gada 30. aprīļa.

Nodevas maksa attiecas uz transportlīdzekļiem ar celtspēju no 3,5 līdz 12 tonnām (ieskaitot).

Nodevas apmērs noteikts atkarībā no transportlīdzekļa uzturēšanās ilguma Krievijas Federācijas teritorijā

1 gads 120 000 RUB
1 mēnesis 10 000 RUB
1 nedēļa 2500 RUB
1 diena 850 RUB

 

Transportlīdzekļa vadītājam šķērsojot Krievijas Federācijas robežu , tiks izsniegts paziņojums par nodevas nomaksu, kurā būs norādīta maksājuma veikšanai nepieciešamā informācija. Vadītājam dienas laikā ir jāveic maksājums bankā vai citā kredītiestādē. Ja apmaksātais uzturēšanās laiks tiks pārsniegts, vismaz dienu pirms apmaksātā perioda beigām ir jāveic papildus maksājums. Vadītājam ir tiesības šķērsot Krievijas Federācijas robežu apmaksātā perioda ietvaros, uzrādot nodevas apmaksas apliecinošu dokumentu (kvīti).