“Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas auto” paziņojums

 

Pamatojoties uz “Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas auto” 2019. gada 21. marta Padomes lēmumu , no amata pienākumu pildīšanas atsaukti  Valdes loceklis- izpilddirektors Aivars Buls  un Valdes loceklis – prezidents Valdis Trēziņš.

Lai nodrošinātu Asociācijas izpildinstitūcijas  darbības nepārtrauktību , Padome ievēlēja Valdes locekļus Aleksandru Pociluiko ( prezidents) un Aleksandru Čerkasovu (izpilddirektors).

Asociācijas Valdes priekšsēdētājs Andris Lubāns turpina pildīt savas funkcijas.

                Biedrība “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” ir dibināta 1990. gada 23. martā. 1992. gada 29. aprīlī Asociācija kļuva par Starptautiskās Autopārvadātāju Savienības (IRU) biedru un sniedz garantijas dalībai starptautiskajā garantiju ķēdē, nodrošinot 1975. gada Muitas Konvencijas par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem, izmantojot TIR grāmatiņu (TIR Konvencija) izpildi.