Autovadītāju nosūtīšana darbam ITĀLIJĀ

Saskaņā ar informāciju , kas publicēta Itālijas Darba un sociālās politikas ministrijas mājas lapā, š.g. 28 februārī ir pieņemta nota, kas nosaka jaunu kārtību autovadītāju deklarēšanai elektroniskā sistēmā .

No 2017. gada 01. marta ziņas par autovadītājiem jāievada ELEKTRONISKI.

Pēc ziņu nodošanas , dokumentam papīra formā jāatrodas pie autovadītāja.

Minētā kārtība attiecas uz kravu un pasažieru kabotāžas pārvadājumiem.

Likuma prasības neattiecas uz tranzīta pārvadājumiem un nav informācijas, ka tās tiktu piemērotas divpusējiem pārvadājumiem.

Avots : IRU