Ceļu lietošanas maksa Vācijā

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, Vācijā ievieš izmaiņas ceļu lietošanas maksas aprēķināšanas kārtībā. Jaunajā ceļu lietošanas maksas aprēķinu metodikā tiek ņemti vērā sekojoši faktori:

  • Ceļu lietošanas infrastruktūras izmaksas;
  • Transportlīdzekļa EURO kaitīgo izmešu klase;
  • Transportlīdzekļa radītais trokšņu līmenis (trokšņa piesārņojums);
  • Transportlīdzekļa, vai tā sastāva pilnā masa;
  • Transportlīdzekļiem vai to sastāviem, ar pilnu masu virs 18t – asu skaits.

Pirms pārvadājuma uzsākšanas Vācijā, transportlīdzekļa vadītājam, Toll Collect OBA iekārtā jāuzstāda sekojoši parametri:

 1) Transportlīdzekļa sastāva pilnā masa atbilstoši sekojošiem parametriem:

Svara kategorijas nr.

Svars

Svara norādīšana*

Asu norādīšana**

Ceļu lietošanas maksa netiek attiecināta
<7,5 t

<7,5 t
(Displejā „<7,5t“)

-

1

Svaru kategorija
≥7,5 t līdz <12 t

7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Displejā „7,5t .. 11,99t“)

-

2

Svaru kategorija
≥12 t līdz ≤18 t

12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Displejā „12t .. 18t“)

-

3

Svaru kategorija
>18 t

>18 t, Nav jādeklarē precīzs svars
(Displejā „>18t“)

≤3 asis vai ≥4 asis
(Jāievada precīzs sastāva asu skaits)

 * 1.5 t solis.
** transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu līdz 18t ieskaitot asu skaita indikācija nav obligāta, jo tā neietekmē ceļu lietošanas maksu.

Sīkāku informāciju par svara parametru iestatīšanu OBD iekārtā, angļu valodā, skatīt Toll Collect mājaslapā, vai transportlīdzekļa svara uzstādīšanas materiālā.

2) Transportlīdzekļa EURO kaitīgo izmešu klase atbilstoši Federālajam likumam (BFStrMG):

A kategorija

B kategorija

C

kategorija

D

kategorija

E

kategorija

F

kategorija

Izmešu klase

S6

EEV 1

S5

S4,
S3 ar sīkdaļiņu filtru: class 2*

S3,
S2 ar sīkdaļiņu filtru: class 1*

S2

S1,
bez izmešu klases

Euro kaitīgo izmešu klase

Euro 6

EEV 1

Euro 5

Euro 4,
Euro 3 + ar sīkdaļiņu filtru: class 2*

Euro 3,
Euro 2 + ar sīkdaļiņu filtru: class 1*

Euro 2

Euro 1,
Euro 0

Toll Collect emisijas klase**

07

06

05

04

03

02

01

* Sīkdaļiņu daudzuma samazināšanas klases ir saistīta ar transportlīdzekļa aprīkošanu ar sīkdaļiņu (kvēpu) filtru kaitīgo izmešu samazināšanai. D klasei nepieciešama 1. vai augstākas klases sīkdaļiņu filtrs; C kategorijai nepieciešams 2. klases, vai augstāks sīkdaļiņu filtrs.
** Piezīme: Toll Collect emisijas klase tiek atspoguļota ceļojuma maksas likmes informācijas sadaļā, kā arī brauciena datos.

Autoceļu lietošanas nodevas tarifi no 01.01.2019, (€ /1km):

Kaitīgo izmešu klase

Gaisa piesārņojuma maksa
(centi/km)

Trokšņa piesārņojuma maksa
(centi/km)

Asis un svars

Infrastruktūras nolietojuma maksa
(centi/km)

Kopējā maksas likme
(centi/km)

Euro 6

1.1

0.2

7.5-11.99 t

8.0

9.3

12-18 t

11.5

12.8

>18 t, līdz 3 asīm

16.0

17.3

>18 t, 4 un vairāk asis

17.4

18.7

Euro 5,
EEV 1

2.2

0.2

7.5-11.99 t

8.0

10.4

12-18 t

11.5

13.9

>18 t, līdz 3 asīm

16.0

18.4

>18 t, 4 un vairāk asis

17.4

19.8

Euro 4,
Euro 3 + PRC 2*

3.2

0.2

7.5-11.99 t

8.0

11.4

12-18 t

11.5

14.9

>18 t, līdz 3 asīm

16.0

19.4

>18 t, 4 un vairāk asis

17.4

20.8

Euro 3, Euro 2 + PRC 1*

6.4

0.2

7.5-11.99 t

8.0

14.6

12-18 t

11.5

18.1

>18 t, līdz 3 asīm

16.0

22.6

>18 t, 4 un vairāk asis

17.4

24.0

Euro 2

7.4

0.2

7.5-11.99 t

8.0

15.6

12-18 t

11.5

19.1

>18 t, līdz 3 asīm

16.0

23.6

>18 t, 4 un vairāk asis

17.4

24.0

Euro 1,
Euro 0

8.5

0.2

7.5-11.99 t

8.0

16.7

12-18 t

11.5

20.2

>18 t, līdz 3 asīm

16.0

24.7

>18 t, 4 un vairāk asis

17.4

26.1

* Sīkdaļiņu daudzuma samazināšanas klases ir saistīta ar transportlīdzekļa aprīkošanu ar sīkdaļiņu (kvēpu) filtru kaitīgo izmešu samazināšanai. D klasei nepieciešama 1. vai augstākas klases sīkdaļiņu filtrs; C kategorijai nepieciešams 2. klases, vai augstāks sīkdaļiņu filtrs.

Sīkāka informācija pieejama Toll Collect mājaslapā.

Avots : Valsts SIA "Autotransporta direkcija"