Darbinieku norīkošana darbā Austrijā

Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, Austrijā stājās spēkā likums par cīņu pret algu un sociālo dempingu (Lohn - und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSDB-G).

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi, kas paredz, ka šī likuma normas tiek piemērotas kabotāžas pārvadājumiem un divpusējiem pārvadājumiem.   Tranzīta pārvadājumiem likumu nepiemēro.

Saskaņā ar šo likumu  darba ņēmēja norīkošana darbam Austrijā ir pieļaujama, ja pirms darba sākšanas ir iesniegts ZIŅOJUMS ZKO3 T  ( derīgs   6 mēnešiem ) Austrijas Centrālās koordinācijas aģentūrai (Zentrale Koordinationsstelle, ZKO). Ziņojums ir jāiesniedz    elektroniski  un darba dēvēja pienākums ir nodrošināt darba ņēmēju ar iesniegtā ziņojuma kopiju (izdrukātu vai elektroniskā veidā), lai nepieciešamības gadījumā to varētu uzrādīt kontrolējošām institūcijām.

Sakarā ar to, ka Austrijā nav noteikta minimālā alga, tad, ja darba devējs norīko darbā savu darbinieku ārzemēs, darbinieks ir pakļauts tādiem pašiem darba apstākļiem, kā vietējiem darba ņēmējiem, tostarp koplīgumiem par atalgojuma līmeni.

Par Austrijas tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem ir paredzēti attiecīgi sodi no 1000 EUR līdz 50000 EUR

Dokumentu uzskaitījums , kuriem jāatrodas transportlīdzeklī   ( vai arī  jānodrošina  iespēja tos  uzrādīt  elektroniskā  veidā  ) :

  • A1 sertifikāts veicot darbu citā ES valstī;
  • ZIŅOJUMS par darbinieka nosūtīšanu;
  • darba līgums (vācu vai angļu valodā);
  • pierādījums par algas saņemšanu, piemēram, bankas pārskaitījuma paziņojums;
  • algas aprēķins,
  • darba un atpūtas laika uzskaite.

Par Austrijas tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem ir paredzēti attiecīgi sodi no 1000 EUR līdz 50000 EUR.

Avots: 

IRU

Autotransporta Direkcija