FRANCIJA. No 01.01.2019. ir mainīta minimāla alga.

loi-macron

Sākot ar  2016. gada 01. jūliju  uzņēmumam , kas vēlas veikt starptautiskos divpusējos un kabatāžas pārvadājumus Francijas teritorijā, ir nepieciešams atbildīgais pārstāvis, kura uzdevums ir sadarboties ar Francijas varas iestādēm.  Makrona likums (Loi Macron) paredz, ka visiem ārvalstu darba ņēmējiem, kuru oficiālā dzīvesvieta atrodas ārpus Francijas, tostarp transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic pārvadājumus Francijas teritorijā,  jāsaņem atalgojums sākot no 10.03 eiro   stundā (bruto).

Firmai par katru autovadītāju jāiesniedz APLIECINĀJUMS  par darba ņēmēja  norīkošanu  darbā  ( Attestation de Detachement),   izmantojot deklarēšanas sistēmu   SIPSI.         

Autotransporta līdzeklī jābūt šādiem dokumentiem:

1. Apliecinājumam  par darba ņēmēja norīkošanu darbā ( Attestation de Detachement);

2. Darba līgumam;

3. A 1 SERTIFIKĀTAM

 Lūdzu ņemt vērā, ka sodu apmēri par minētā likuma normu neievērošanu var sasniegt no 450 līdz 3200 EUR.

Asociācija “Latvijas auto”  šobrīd  nepiedāvā pakalpojumu par  Francijas pārstāvja iecelšanu.