Izsludina konkursu uz valdes locekļu amata vietām.

Saskaņā ar  Autopārvadātāju asociācijas  “Latvijas Auto“  Padomes  lēmumu,  asociācija “Latvijas  Auto  izsludina  konkursu uz   VALDES  LOCEKĻU ( prezidents, izpilddirektors)  amata  vietām.

Kandidātu pieteikšanās ir   noslēgusies!

Par tālāko atlases procesu pretendenti tiks  informēti.

Prasības pretendentiem/- ēm:

VALDES LOCEKLIS - PREZIDENTS

  • pieredze vadošā amatā autopārvadājumu jomā  un izpratne par transporta un loģistikas nozari;
  • pieredze darbībā  ar Latvijas un ārvalstu valsts institūcijām, sabiedriskām, nevalstiskām organizācijām;
  • valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē;
  • krievu, angļu valodas zināšanas amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;
  • spēja skaidri un argumentēti paust Asociācijas viedokli.

VALDES LOCEKLIS - IZPILDDIREKTORS

  • vēlama pieredze vadošā amatā autopārvadājumu jomā  un izpratne par transporta un loģistikas nozari;
  • pieredze saimniecisko jautājumu  organizēšanā  un risināšanā;
  • valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē;
  • krievu, angļu valodas zināšanas amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī.

Valdes  locekļu  atlīdzības  apmēru   un  izmaksas kārtību nosaka ar  Padomes  lēmumu.

Iesniedzamie dokumenti:

- motivēts pieteikums;

- Curriculum Vitae;

- valsts valodas prasmes apliecība (iesniedz pretendenti/-es, kuriem latviešu valoda nav     dzimtā valoda).

Dokumenti   jāiesniedz  personīgi : Grēdu 4a, Rīgā, LV-1019  vai  elektroniski uz e-pasta adresi: lauto@lauto.lv.