“Latvijas auto” padomes atklātā vēstule biedriem

Šī gada 27. septembrī pēc iniciatīvas grupas pieprasījuma tika sasaukta biedrības “Autopārvadātāju Asociācija “Latvijas auto”” biedru ārkārtas kopsapulce. Ņemot vērā, ka šajā sapulcē nebija kvoruma, nākamā ārkārtas kopsapulce ir paredzēta šī gada 16. oktobrī. Tajā plānots lemt par Asociācijas padomes atcelšanu. Mūsu ieskatā šīs iniciatīvas grupas aktivitātes ir vērtējamas kā centieni ar reiderisma metodēm pārņemt varu biedrībā, kas sekmīgi ir darbojusies jau  28 gadus.

Asociācijas padomes ieskatā šīs, atsevišķu biedru īstenotās, aktivitātes ir cieši saistītas ar to, ka biedrība ir saņēmusi no Starptautiskās autotransporta savienības IRU vairāk nekā divus miljonus eiro pēdējā gada laikā. Esam biedrus informējuši gan par naudas izcelsmi un iemesliem, kādēļ tā mums tika pārskaitīta, gan arī to, ka esam saņēmuši zvērinātu advokātu biroja “Eversheds Sutherland Bitāns” atzinumu par likumiskajām iespējām šo naudu izlietot. Mums nav likumīgu tiesību šo naudu vienkārši “izdalīt” biedriem. To ir iespējams izdarīt tikai tajā gadījumā, ja Asociācija tiek likvidēta. Tādējādi atsevišķu biedru īstenotās aktivitātes, ar reiderisma metodēm atcelt esošo padomi, ir vērtējamas kā centieni iznīcināt Asociāciju. Ja tiks īstenots šāds scenārijs, lai ar nelikumīgiem līdzekļiem tikt pie IRU naudas, ilgtermiņā zaudētāji būs visi. Gribam atgādināt, ka Asociācijai ir virkne funkciju, kuru uzdevumi ir nodrošināt sekmīgu nozares pastāvēšanu un attīstību.

Līdz ar to patiesībai neatbilst atsevišķu biedru izplatītie apgalvojumi, ka esošā padome vienkārši nevēlas naudu izdalīt visiem biedriem, tāpēc tā ir jāmaina. Vēlamies atgādināt, ka mūsu darbību regulē gan pašas Asociācijas statūti, gan spēkā esošie vietējie un starptautiskie normatīvie akti, tāpēc padomes maiņa no normatīvo aktu viedokļa vienalga nedos iespējas no IRU saņemto naudu tiešā veidā atdot Asociācijas biedriem.

Tā pamatā ir iemesls, kāpēc mēs vispār pie šīs naudas tikām. Starptautiskā organizācija IRU mums ieskaitīja 1 238 688 Šveices franku. Šīs naudas izcelsme ir meklējama vairāk nekā 20 gadus senā pagātnē, un šie līdzekļi ir procentuāla daļa no IRU saņemtās naudas pēc tiesāšanās procesa beigšanās (tika panākts mierizlīgums starp IRU un apdrošināšanas kompāniju AON par pilnvarojuma pārkāpšanu). Lai vienlīdzīgi un godīgi IRU sadalītu naudu starp visām savām asociācijām, IRU izmantoja īpašu naudas sadales metodiku, kurā galvenie kritēriji bija TIR karnešu skaits un iemaksu lielums.

No IRU 2018. gadā saņēmām vēl 1 291 395 Šveices franku. Ņemot vērā, ka karnešu pārdošanas apjoms samazinās ne tikai Latvijā, bet arī citās IRU dalībvalstīs, tika pieņemts lēmums sniegt finansiālu atbalstu asociācijām no IRU finanšu fondiem, un atkal, izmantojot iepriekšējās sadales metodiku, kā IRU vadība sadalīja naudu asociācijām.

Rūpējoties par mūsu biedru interesēm, 2017. gada izskaņā Asociācijas padome pieņēma lēmumu, ka daļu no IRU saņemtās naudas atdosim biedriem, nodrošinot atlaidi par katru karnetes iegādi, atceļot diferencēto biedru naudu. TIR karnetes diferencētās maksas samazinājums ir spēkā no 1.11.2017.- 31.12.2018., tādēļ prognozēts daļu no saņemtās IRU naudas (422 280 eiro)  novirzīt ieņēmumu zudumu segšanai 2018. gadā. Pēc fakta uz doto brīdi ir segti zaudējumi EUR 166 000, tajā skaitā EUR 116 000 diferencētās biedru naudas segums no IRU naudas un EUR 50 000 Asociācijas izdevumu segums no iepriekšējos gados uzkrātajām rezervēm. Līdz gada beigām šīs summas būs lielākas, taču daudz mazākas par prognozēto. Atstājot spēkā šādu kārtību no IRU saņemtās naudas tiks pilnībā atgrieztas esošajiem biedriem piecu līdz desmit gadu laikā.

Šobrīd tiek gatavots asociācijas budžeta projekts nākamajam gadam, kurā ir plānots samazināt izdevumus par telpām, darbinieku algām, transporta izdevumiem u.c., lai daļu no ieekonomētā novirzītu komunikācijas uzlabošanai ar biedriem, juridisko jautājumu risināšanai un pakalpojumu klāsta paplašināšanai.

Pamatotas bažas rada asociācijas lielākā pārvadātāja SIA “Kreiss” aktivitātes, kuru mērķis ir palielināt savu ietekmi un pārstāvniecību Asociācijas pārvaldes struktūrās -  Padomē un Valdē,  padarot to par “kabatas organizāciju”, kas darbosies lielo pārvadātāju interesēs, tai pašā laikā diskriminējot mazos un vidējos.

Asociācijas padome un arī valde aicina visus biedrus 16.oktobrī piedalīties ārkārtas kopsapulcē un nepieļaut, ka atsevišķi mūsu biedri ar nelikumīgām metodēm, puspatiesībām un meliem sagrauj asociācijas sekmīgo darbu.

Padomes priekšsēdētājs