LDDK “LATVIJAS AUTO” PREZIDENTAM PASNIEDZ GADA BALVU

30. novembrī Rīgas pilī norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un sociālā dialoga 25. gadadienai veltīta LDDK Gada balvas 2018 pasniegšanas ceremonija. Šogad īpaši tika godināti tautsaimniecības nozaru līderi, kuri šajos gados stiprinājuši Latvijas tautsaimniecību un nozaru attīstību, sekmīgi darbojoties sociālā dialoga ietvaros.

Transporta un loģistikas nozares līderis 2018 – Valdis Trēziņš, Latvijas autopārvadātāju asociācijas prezidents;

Par LDDK Gada balvu:

LDDK Gada balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija pulcēja vienkopus darba devējus, sabiedrisko organizāciju, kā arī nozaru un valsts līderus. Tas ir kļuvis par nozīmīgu Latvijas sociāli atbildīgāko darba devēju godināšanas pasākumu ar mērķi izcelt darba devēju nozīmi un ieguldījumu Latvijas labklājības celšanā, attīstot sociālā dialoga lomu gan nozaru, gan nacionālā līmenī.