Paziņojums par atkārtoto kopsapulci

 

Ņemot vērā, ka š.g. 21. septembrī   sasauktā „Autopārvadātāju asociācijas „Latvijas auto” biedru kopsapulce nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, saskaņā ar Statūtu 7.2.18. punktu tiek sasaukta atkārtota  kopsapulce ar to pašu darba kārtību.

 

Atkārtotas kopsapulces norises laiks: 2020. gada 07. oktobris

Vieta: Izstāžu centrs , RTU-BT 1, Ķīpsalas iela 8, Rīga, konferenču zāle nr. 3

Sākums: pulksten 11 :00 (reģistrācija no pulksten 10:00)

            Lūdzam ierasties savlaicīgi, jo ievērojot visus piesardzības pasākumus, dalībnieku reģistrācijas process var ieilgt !

 Atgādinām, ka asociācijas “Latvijas Auto” biedru var pārstāvēt likumiskais pārstāvis (pārstāvības tiesības noteiktas Statūtos) vai līgumiskais uz pilnvaras pamata  PILNVARAS PARAUGS.

Kopsapulces darba kārtībā paredzēto jautājumu lēmumu projekti pieejami www.lauto.lv – ieeja biedriem

Autopārvadātāju asociācijas

“Latvijas auto” valde