Paziņojums par kārtējās  kopsapulces sasaukšanu

 

Paziņojums par kārtējās  kopsapulces sasaukšanu

21. septembrī   pulksten 11:00 (reģistrācija no plkst. 10:00)  Rīgā, Grēdu ielā 4a, 2 stāvā , telpa Nr.1 tiek sasaukta biedrības „Autopārvadātāju asociācijas „Latvijas auto” kārtējā  biedru kopsapulce.

Darba kārtībā:

  1. Asociācijas Valdes ziņojums un attīstības virzieni
  2. Asociācijas Padomes ziņojums un uzdevumi
  3. Informācija par Asociācijas finanšu līdzekļiem un to izlietojuma likumību, tajā skaitā par rīcību ar Incentives ( stimulējošās atlaides)
  4. Par Statūtu grozījumiem
  5. Par Asociācijas Padomes 09.06.2020.( protokols Nr.21) lēmuma par Norēķinu veikšanas kārtību Asociācijā apstiprināšanu
  6. Biedru uzņemšana , izslēgšana

Atgādinām, ka uzņēmumu pārstāvjiem, kuri piedalīsies Kopsapulcē ir jābūt  pilnvarai par tiesībām piedalīties Kopsapulces darbā un balsot par darba kārtības jautājumiem . Pilnvara nav nepieciešama, ja saskaņā ar Jūsu Statūtiem, uzņēmuma  pārstāvis ir pilnvarots veikt šāda veida funkcijas.

PILNVARA  PARAUGS

    Ierodoties uz Kopsapulci, lūdzam būt atbildīgiem un atcerēties  par piesardzības pasākumiem , lai šajā pandēmijas laikā pasargātu  sevi un citus !

Autopārvadātāju asociācijas

Latvijas auto

Valde