Pilnvaras paraugs dalībai “Latvijas Auto” kopsapulcē