Совет


СОВЕТ АССОЦИАЦИИ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ
„LATVIJAS AUTO”

(выбран на повторно созванном общем собрании членов ассоциации 16 октября  2018 года, протокол №21)

Nr.p.k. V.,uzv. Firma,amats
1. Uldis Līviņš LIGNUM,valdes priekšsēdētājs
2. Arkādijs Praiss HEDERS, valdes loceklis
3. Sergejs Rusaks SA TRANS, valdes loceklis
4. Aleksandrs Pociluiko PORTMANNS un KO,valdes loceklis
5. Aleksandrs Žuravļovs FELTRANS,valdes priekšsēdētājs
6. Stepans Calko DINABURGA STILS, valdes loceklis
7. Oļegs Čarkins OLT&PA, valdes loceklis
8. Sergejs Grigorovičs OPTILOG,valdes loceklis
9. Aleksandrs Čerkasovs ODARA, valdes loceklis
10. Sergejs Suhiļins JUVS, valdes priekšsēdētājs
11. Dmitrijs Naprijenko DDN PLUS, valdes loceklis
12. Aleksandrs Baribins ALBARS UN PARTNERI, valdes loceklis
13. Aija Lūse LB TRANSPORTS,valdes loceklis
14. Jeļena Aleksandrova AVEO, valdes loceklis
15. Semjons Zeļikovičs SALVO, valdes loceklis