Совет


СОВЕТ АССОЦИАЦИИ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ
„LATVIJAS AUTO”

(выбран на повторно созванном общем собрании членов ассоциации 16 октября  2018 года, протокол №21)

Nr.p.k. V.,uzv. Firma,amats
1. Uldis Līviņš LIGNUM,valdes priekšsēdētājs
2. Arkādijs Praiss HEDERS, valdes loceklis
3.  Viktors Laguns TRANS LV CARGO  valdes loceklis
4. Dmitrijs Pereligins ZĪLĪTE valdes loceklis
5. Aleksandrs Žuravļovs FELTRANS,valdes priekšsēdētājs
6. Stepans Calko DINABURGA STILS, valdes loceklis
7. Oļegs Čarkins OLT&PA, valdes loceklis
8.  Jekaterina  Inšakova  LISS  valdes locekle
9. Andrejs Kuzņecovs KREISS  valdes loceklis
10. Sergejs Suhiļins JUVS, valdes priekšsēdētājs
11. Dmitrijs Naprijenko DDN PLUS, valdes loceklis
12. Aleksandrs Baribins ALBARS UN PARTNERI, valdes loceklis
13. Aija Lūse LB TRANSPORTS,valdes loceklis
14. Jeļena Aleksandrova AVEO, valdes loceklis
15. Semjons Zeļikovičs SALVO, valdes loceklis