Система МДП

БЛАНКИ ДОВЕРЕННОСТЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ КАРНЕТОВ НА  2019 ГОД

Доверенность на получение  TIR карнета

 Заявление о получение  TIR  карнета  (для собственников  фирм) 

БЛАНК ДЕКЛАРАЦИИ, КТОРОРУЮ ЗАПОЛНЯЕТ ДЕРЖАТЕЛЬ КАРНЕТА  В СЛУЧАЕ  ЕГО ПОТЕРИ

Deklarācija, kuru aizpilda TIR karnetes turētājs (Nozaudēta, Nozagta, Iznīcināta, Aizturēta)- Jauna veidlapas forma, kas ir spēkā no 01.03.2013. (Word formātā)