Система МДП

БЛАНКИ ДОВЕРЕННОСТЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ КАРНЕТОВ НА  2021 ГОД

Paziņojums par TIR karnešu saņemšanu  2021 ( firmas īpašniekiem )

Pilnvara TIR karnešu saņemšanai 2021

БЛАНК ДЕКЛАРАЦИИ, КТОРОРУЮ ЗАПОЛНЯЕТ ДЕРЖАТЕЛЬ КАРНЕТА  В СЛУЧАЕ  ЕГО ПОТЕРИ

Deklarācija, kuru aizpilda TIR karnetes turētājs (Nozaudēta, Nozagta, Iznīcināta, Aizturēta)- Jauna veidlapas forma, kas ir spēkā no 01.03.2013. (Word formātā)