Pilnvarotais nosūtītājs

  ATZINUMS PILNVAROTĀ NOSŪTĪTĀJA TIR  PROCEDŪRĀ 

ATĻAUJAS  SAŅEMŠANAI

      Atbilstoši  MK NOTEIKUMU Nr. 431 ( 30.06.2020.)  redakcijai  pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļauja dod tiesības piemērot TIR procedūru, neuzrādot preces, transportlīdzekli un TIR karneti nosūtītāja muitas iestādei.
Minēto  atļauju izsniedz  Valsts ieņēmumu dienestā .

     Asociācijai, saņemot no VID pieprasījumu , par komersantu - atļaujas prasītāju, ir jāsniedz atzinums  vai persona  atbilst  prasībām, kas noteiktas   MK NOTEIKUMU Nr. 431 ( 30.06.2020.) 70.punktā un Latvijas Auto  apstiprinātajā   kārtībā.

1. Ja komersants ir   Latvijas Auto biedrs  un  ir  saņēmis atļauju  TIR procedūras piemērošanai  un  TIR karnešu izmantošanai , Asociācija izvērtē tā atbilstību sekojošām prasībām:

  • uzņēmumam nav pārkāpumi TIR procedūras piemērošanā ;
  • nav reģistrēti VID un citu TIR konvencijas dalībvalstu neatrisināti pieprasījumi un pretenzijas;
  • nav parādu vai citu nenokārtotu saistību pret Asociāciju;
  • komersanta pārstāvim jāapliecina zināšanas, nokārtojot rakstisku eksāmenu testa veidā un iegūstot ‘’TIR procedūras piemērošanas sertifikātu ‘’ ( ja pārstāvim ir Satiksmes ministrijas izsniegts profesionālās kompetences sertifikāts) vai pirms eksāmena jānoklausās Asociācijas 8 stundu mācību kurss ‘’TIR Konvencijas piemērošana” ( ja pārstāvim nav Satiksmes Ministrijas izsniegts profesionālās kompetences sertifikāts ).

2. Komersantam, kurš nav  saņēmis atļauju  TIR procedūras piemērošanai  un  TIR karnešu izmantošanai , ir jāizpilda sekojošas prasības:

  • jāiegūst asociētā biedra statuss atbilstoši Latvijas Auto statūtiem ( p.4.15- 4.19.4), iesniedzot Asociācijā attiecīgu iesniegumu un samaksājot noteikto ikgadējo biedra naudu;
  •  jāapliecina zināšanas TIR Konvencijas piemērošanā - jānoklausās  mācību kurss   un jānokārto  noslēguma eksāmens testa veidā, pēc kurā tiek izsniegts  Asociācijas ‘’TIR procedūras piemērošanas sertifikāts’’.  Kursa ‘’ TIR Konvencijas piemērošana’’ cena 145,20 EUR ( ar PVN), TIR procedūras piemērošanas sertifikāta cena- 48,40 EUR ( ar PVN).
  • uzņēmuma amatpersonai ar pārstāvības tiesībām jāparaksta Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā saistību deklarācija par parasto TIR karnešu izmantošanu.

Par asociētā biedra iestāšanās nosacījumiem var noskaidrot pie Daces Stakovskas pa tālruni-67389258 vai 25603656.