Pilnvarotais nosūtītājs

  ATZINUMS PILNVAROTĀ NOSŪTĪTĀJA TIR  PROCEDŪRĀ 

ATĻAUJAS  SAŅEMŠANAI

      Atbilstoši MK Noteikumu Nr.603 ‘’ Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība’’ pēdējai redakcijai ( spēkā no 2014.gada 17.oktobra)  ir  ieviests jauns  TIR procedūras vienkāršojums - pilnvarotais nosūtītājs TIR procedūrā.

       Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļauja dod tiesības piemērot TIR procedūru, neuzrādot preces, transportlīdzekli un TIR karneti nosūtītāja muitas iestādei.
Minēto  atļauju izsniedz  Valsts ieņēmumu dienestā .

     Asociācijai, saņemot no VID pieprasījumu , par komersantu - atļaujas prasītāju, ir jāsniedz atzinums  vai persona  atbilst  prasībām, kas noteiktas  MK noteikumu ‘’ Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība’’ 27.punktā un Latvijas Auto  apstiprinātajā   kārtībā.

1. Ja komersants ir   Latvijas Auto biedrs  un  ir  saņēmis atļauju  TIR procedūras piemērošanai  un  TIR karnešu izmantošanai , Asociācija izvērtē tā atbilstību sekojošām prasībām:

  • uzņēmumam nav pārkāpumi TIR procedūras piemērošanā ;
  • nav reģistrēti VID un citu TIR konvencijas dalībvalstu neatrisināti pieprasījumi un pretenzijas;
  • nav parādu vai citu nenokārtotu saistību pret Asociāciju;
  • komersanta pārstāvim jāapliecina zināšanas, nokārtojot rakstisku eksāmenu testa veidā un iegūstot ‘’TIR procedūras piemērošanas sertifikātu ‘’ ( ja pārstāvim ir Satiksmes ministrijas izsniegts profesionālās kompetences sertifikāts) vai pirms eksāmena jānoklausās Asociācijas 8 stundu mācību kurss ‘’TIR Konvencijas piemērošana” ( ja pārstāvim nav Satiksmes Ministrijas izsniegts profesionālās kompetences sertifikāts ).

2. Komersantam, kurš nav  saņēmis atļauju  TIR procedūras piemērošanai  un  TIR karnešu izmantošanai , ir jāizpilda sekojošas prasības:

  • jāiegūst asociētā biedra statuss atbilstoši Latvijas Auto statūtiem ( p.4.15- 4.19.4), iesniedzot Asociācijā attiecīgu iesniegumu un samaksājot noteikto ikgadējo biedra naudu;
  •  jāapliecina zināšanas TIR Konvencijas piemērošanā - jānoklausās  mācību kurss   un jānokārto  noslēguma eksāmens testa veidā, pēc kurā tiek izsniegts  Asociācijas ‘’TIR procedūras piemērošanas sertifikāts’’.  Kursa ‘’ TIR Konvencijas piemērošana’’ cena 145,20 EUR ( ar PVN), TIR procedūras piemērošanas sertifikāta cena- 48,40 EUR ( ar PVN).
  • uzņēmuma amatpersonai ar pārstāvības tiesībām jāparaksta Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā saistību deklarācija par parasto TIR karnešu izmantošanu.

Ar  Latvijas Auto noteikumiem par atzinuma saņemšanu, lai  iegūtu pilnvarotā   nosūtītāja  TIR procedūrā   atļauju   Jūs  varat iepazīties šeit : Pilnvarotais nosūtītājs

Par muitas prasībām un nosacījumiem var interesēties VID Muitas pārvaldes tranzīta un kontroles daļā pa tālruni- 67120869.

Par asociētā biedra iestāšanās nosacījumiem var noskaidrot pie Daces Stakovskas pa tālruni-67389258 vai 25603656.

Par apmācības jautājumiem griezties pie Valentīnas Labonarskas pa tālruni 67389698 vai 29162454.