VĀCIJA. CEĻU LIETOŠANAS MAKSAS IZMAIŅAS.

            Vācijā no 2018. gada 01. jūlija ceļu lietošanas maksa tiks iekasēta arī par visiem federālās nozīmes autoceļiem (agrāk- tikai par automaģistrālēm un atsevišķiem federālajiem autoceļiem). Maksa ir obligāta visiem kravas transportlīdzekļiem ar masu vairāk kā 7,5 tonnas.

Ceļu maksas iekasēšanas operators TOLL COLLECT iesaka pārvadātājiem iepriekš iegādāties borta iekārtu “Toll Collect Board Unit” , tā kā tā būs vienīgā iekārta , ar kuras palīdzību varēs veikt apmaksu.

Informācija par maksas automaģistrālēm Vācijā:

http://www.mauttabelle.de/maut_171.html

Informācija par maksas federālajiem autoceļiem Vācijā:

http://www.mauttabelle.de/bmaut_61.html