Pilnvaras paraugs

PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTI SASAUKTU BIEDRU KOPSAPULCI, KAS NOTIKS PILNĪGI ATTĀLINĀTI ZOOM PLATFORMĀ

         Ņemot vērā, ka š.g. 25. aprīlī sasauktā biedrības “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” biedru kopsapulce  nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, saskaņā ar Statūtu 7.2.18 punktu tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce ar to pašu darba kārtību un lēmumu projektiem , un kas arī  notiks pilnīgi attālināti tiešsaistes platformā ZOOM, izmantojot tikai elektroniskos saziņas…
Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR KĀRTĒJĀS KOPSAPULCES SASAUKŠANU

  Biedrības “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto”  Valde, juridiskā /faktiskā adrese Grēdu iela  4a, Rīga, LV-1019,     2022. gada 25. aprīlī , pulksten 11:00  sasauc kārtējo biedru kopsapulci , kas notiks pilnīgi attālināti tiešsaistes platformā ZOOM ( kopsapulce notiks izmantojot tikai elektroniskos saziņas līdzekļus). (vairāk…)
Lasīt vairāk