21.05.2024. sakarā ar Asociācijas biedru kopsapulci, pakalpojumi klātienē  netiks sniegti!

Cien. Asociācijas "Latvijas auto" biedri un apmeklētāji !

  Sakarā ar Asociācijas biedru kopsapulci, kas notiks ATTA centrā , Rīgā, Krasta ielā 60,

21.05.2024. pakalpojumi klātienē  netiks sniegti.

Asociācija "Latvijas auto"

26392499