A 1 SERTIFIKĀTS DARBAM ES/EEZ VALSTĪS VAI ŠVEICĒ

Saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes direktīvām 96/71/EK un 2014/67/ES , veicot autopārvadājumus ES/EEZ valstīs vai Šveicē , autovadītājam jābūt A 1 sertifikātam, kas apliecina , ka persona ir pakļauta Latvijas sociālās drošības tiesību aktiem, un par darbu citās dalībvalstīs sociālās iemaksas tiek veiktas Latvijā.

Sertifikātu izsniedz VSAA un lai to saņemtu, jāaizpilda iesnieguma veidlapa D11724.

( Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, parasti strādājot divās vai vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē ( A 1 sertifikāta saņemšanai)).

Sīkāka informā Latvijas darba devējiem un darbiniekiem par A1 sertifikātucija un iesnieguma veidlapa pieejama  VSAA MĀJAS LAPĀ

KAS   JĀZINA LATVIJAS DARBA DEVĒJIEM UN   DARBINIEKIEM  PAR  A-1 SERTIFIKĀTU

Kontakti VSAA  67355375; 67289121