IRU Akadēmija

IRU academy

                   "Latvijas Auto" mācību centrs  ir  izveidots 1998.gadā   un     akreditēts starptautiskās autopārvadātāju asociācijas  akadēmijā  ( IRU ACADEMY)   2001.gadā.  Mūsu  mācību institūts    ir daļā  no  pasaules mēroga profesionālās   apmācības    organizācijas transporta  nozarē.    IRU akadēmijā  ir 60 asociētie  mācību institūti no  vairāk nekā  40 valstīm.

haulage

IRU akadēmijas  pamatuzdevums ir  apmācība autotransporta jomā.  “Latvijas  Auto”  kopā  ar IRU  akadēmiju, sadarbojas  ar  citiem  mācību centriem,    izstrādājot augstas kvalitātes apmācību programmas un nodrošinot kvalitātes kontroli, aktīvi veicina  autotransporta nozarē strādājošo profesionālās kompetences  attīstību.

IRU akadēmijas  prioritātes  ir  indūstrijas   drošības ,  efektivitātes un   attīstības apmācība.

"Latvijas Auto"  mācību  institūts  sadarbojas tikai   ar   profesionāliem pasniedzējiem, kas  ir  akreditētie IRU akadēmijā. Katrs  no viņiem  ir profesionāls  savā jomā, kas regulāri paaugstina savu kvalifikāciju.  Uzskatam, ka profesionālā apmācība ir  pirmās nepieciešamības  investīcijas   jebkurā    saistīta ar transporta nozari  biznesā veiksmīgā nākotnē . Laba apmācība un sertifikātu  atpazīstamība  visā pasaulē padara industriju profesionālāku , vairāk uzticamu un motivē darba spēku. Ar apmācības palīdzību  autotransporta nozare var turpināt pielāgoties izmaiņām un attīstīties.

Šobrīd "Latvijas Auto"   mācību  institūta   studentiem ir iespēja saņemt sekojošus    starptautiskos  IRU akadēmijas  diplomus :

Profesionālās  kompetences  diploms  kravu pārvadājumos :

baumanis

 

 

 

 

 

 

Profesionālās kompetences analogo un diģitālo tahogrāfu  izmantošanā.  Autovadītāja   darba un atpūtas  režīma pārzināšana:

tacho

 

 

 

 

 

 

Profesionālās kompetences diploms pasažieru pārvadājumos:

 

diploma