Kursi

IRU academy

AUTOPĀRVADĀTĀJU ASOCIĀCIJA   "LATVIJAS AUTO"

PIEDĀVĀ ŠĀDUS KURSUS :

 Kursu nosaukums   Kursu ilgums
  1. Starptautisko kravas un pasažieru  autopārvadājumu atbildīgo personu profesionālā kompetence  CPC kursi) 

(Satiksmes Ministrijas sertifikāts licences
iegūšanai un starptautisks IRU Akadēmijas  diploms)

5. dienas  lekcijas

+  skolas  +  valsts eksāmens

2. Starptautisko kravu autopārvadājumu autovadītāja profesionālā kompetence.  (Periodiska apmācība,95 kods)

(95. kods vadītāja apliecībā  vai kvalifikācijas karte )

35 st, 5 dienas

 

 

3.  Autovadītāja darba un atpūtas režīms. Tahogrāfi.

( IRU Akadēmijas diploms )

 8.st.,1 diena