Normatīvie dokumenti

Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 2009.gada 14.novembrī ir pieņēmusi trīs regulas, tā saucamo „autopaketi”:

 

  • (EK) Nr. 1071/2009 ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem (piemēro no 2011.gada 4.decembra);
  • (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum;
  • (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006.