Atestācija

AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU ATESTĀCIJA

  • Atestāciju   veic    autotransporta līdzekļiem kravas pārvadāšanai ar muitas plombām.
  • Atestācija  ir   autotransporta līdzekļa  novērtējums, kas ir nepieciešams,  lai kravu nevarētu izņemt  no autotransporta līdzekļa, neatstājot acīmredzamas muitas plombu vai kravas telpas bojājuma pēdas.
  • Atestācijas sertifikāta oriģinālam obligāti jāglabājas autotransporta līdzeklī.
  • Asociācija izsniedz atestācijas  sertifikātu   uz  diviem vai  vienu gadu.  Pēc gada vai  diviem  gadiem sertifikātu  ir  nepieciešams  pagarināt.
  • Ja    mainīti transportlīdzekļa tehniskie rādītāji , sertifikātā vairs  nav vietu pagarināšanai , vai īpašnieka maiņas   gadījumā,   jāpasūta jauns atestācijas sertifikāts.

  Atestācijas sertifikāta saņemšanai vai pagarināšanai  ir jāiesniedz:

 1. IESNIEGUMS  (noformējams mājas lapā)
 2. Būs jāpievieno  transportlīdzekļa fotogrāfijas ( pēc parauga)  un reģistrācijas   apliecības kopija (abas puses )
 3. Autotransporta līdzekļu apskati    darbinieks   var   veikt  tikai gaišajā  dienas laikā.  ( Uldis Āboliņš 29275575)

Jaunu transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu  noformē nākamajā darba dienā. Atestācijas sertifikāta   derīguma termiņa pagarināšana  tiek veikta  tajā pašā  dienā.

             Pakalpojumu  cenas no 01.07.2019. :

JAUNS atestācijas sertifikāts :

 • UZ GADU:
 • "Latvijas Auto" biedriem - 16, - EUR ( ar  PVN ) .
 • Pārējiem uņēmumiem  - 42, - EUR  ( ar  PVN ) .
 • UZ DIVIEM GADIEM:
 • "Latvijas Auto" biedriem - 32, - EUR ( ar  PVN ) .
 • Pārējiem uņēmumiem  - 84, - EUR  ( ar  PVN ) .

Atestācijas sertifikāta   derīguma termiņa PAGARINĀŠANA :

 • UZ GADU:
 • "Latvijas Auto"  biedriem - 10,01  EUR ( ar PVN ).
 • Pārējiem uņēmumiem - 30,-  EUR  ( ar PVN ).
 • UZ DIVIEM GADIEM:
 • "Latvijas Auto"  biedriem - 20,-  EUR ( ar PVN ).
 • Pārējiem uņēmumiem - 60,- EUR  ( ar PVN) .

Ar  firmu sarakstu, kurām ir tiesības  veikt transportlīdzekļu  atestāciju  var iepazīties    ŠEIT . 

Ja  uzņēmums  nav LA biedrs , rēķins ir jāapmaksā  pirms transporta līdzekļa atestācijas.