Muitas un uzņēmēju konsultatīvajā padomē apspriež jautājumus saistībā ar Muitas kodeksa ieviešanu

VID

2016.gada 21.aprīlī Valsts ieņēmumu dienestā  notika Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde, kurā VID Muitas pārvaldes un Finanšu ministrijas amatpersonas iepazīstināja komersantus ar gaidāmajām izmaiņām saistībā ar Savienības Muitas kodeksa ieviešanu ar šī gada 1.maiju. Sanāksmes laikā tika pārrunāti arī citi aktuāli jautājumi uzņēmējiem, kuri darbojas muitas jomā

Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes  sēdes dalībnieki tika informēti par izmaiņām ar šā gada 1.maiju saistībā ar eksporta procedūru noslēgšanu, vēršot uzmanību uz to, ka eksporta un tranzīta secīgo procedūru piemērošana nebūs atļauta akcīzes precēm atliktajā akcīzes nodokļa režīmā un kopējai lauksaimniecības politikai pakļautām precēm, par kurām paredzēta kompensācija par eksportu.

Tāpat sēdes dalībniekiem tika sniegta informācija par nokavējuma naudas aprēķināšanu muitas parāda un citu muitas iestāžu administrēto nodokļu parādu gadījumā attiecībā uz muitas procedūru – tranzīts, nodokļu maksājumiem, kas tiks ietverti muitas maksājumu parāda, kas var rasties, nodrošināšanai pēc 2016.gada 1.maija, kā arī par muitas maksājumu parāda paziņošanu, ja muitas maksājumu parāda summa par vienā deklarācijā ietvertajām precēm ir mazāka par 10 eiro. Uzņēmēji tika informēti arī par  importa deklarāciju datu pārbaužu apjoma samazināšanu atzītajiem uzņēmējiem (AEO) un citiem plānotajiem pasākumiem importa deklarāciju noformēšanas paātrināšanai. Tika vērsta uzņēmēju uzmanība uz plānotajām izmaiņām tranzīta deklarāciju atzīšanā par nederīgām un sniegts skaidrojums par rīcību gadījumos, kad tiek konstatētas neatbilstības tranzīta deklarācijā.

Muitas pārvaldes pārstāve sēdes dalībniekus informēja par sadarbības ar Krievijas Federācijas Federālo muitas dienestu aktualitātēm, tajā skaitā par plānoto iniciatīvu organizēt „paātrinātās robežšķērsošanas līniju” uzņēmējiem vienā no robežšķērsošanas vietām. Uzņēmēji tika informēti arī par Latvijas puses atkārtoti aktualizēto nepieciešamību iekļaut Krievijas robežšķērsošanas vietu sarakstā TIR sistēmas piemērošanai RŠV „Burački”, uz ko Krievijas puse atkārtoti norādīja, ka pašlaik tas nav iespējams RŠV “Burački” pārslogotības dēļ.

Finanšu ministrijas pārstāve informēja par likumprojekta “Muitas likums” virzību un Ministru Kabineta noteikumu projektu izstrādes gaitu saistībā ar Savienības Muitas kodeksa ieviešanu. Uzņēmēji tika informēti arī par jautājumu saistībā ar preču pārvietošanu starp divām brīvajām zonām viena muitas kontroles punkta ietvaros.

Sēdē piedalījās pārstāvji no Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas, Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas auto”, Latvijas Loģistika asociācijas, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas, Latvijas Aviācijas asociācijas, valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”, kā arī Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta un Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta.

VID pārstāvēja VID ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora vietnieka pienākumu izpildītāja S.Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietnieks A.Drulle, VID Muitas pārvaldes direktora vietnieks G.Maškovs un citi VID Muitas pārvaldes, VID Muitas policijas pārvaldes pārstāvji.

Sēdes laikā sniegtās prezentācijas ir pieejamas VID mājaslapas sadaļā “Muita / Muitas un uzņēmēju konsultatīvā padome / Sēdes / 2016.gada 21.aprīļa sēde”.

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122670; 67122668; 26558389

e-pasts komunikacija@vid.gov.lv