Paziņojums par kārtējās biedru kopsapulces sasaukšanu

Š.g. 30. aprīlī   pulksten 11:00 (reģistrācija no plkst. 10:30)Rīgā, Krustpils ielā 62 C ,LV-1063,  1 stāvā ,  tiek sasaukta biedrības „Autopārvadātāju asociācijas „Latvijas auto” kārtējā  biedru kopsapulce.

Darba kārtībā:

  1. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
  2. Biedru kopsapulces vadītāja ievēlēšana
  3. Kopsapulces protokolista ievēlēšana
  4. Kopsapulces reglamenta apstiprināšana
  5. Asociācijas Valdes ziņojums
  6. Asociācijas Padomes ziņojums
  7. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu
  8. Biedru uzņemšana, izslēgšana

Kopsapulces dokumenti  pieejami www.lauto.lv sadaļā - IEEJA BIEDRIEM.

Informējam, ka saskaņā ar Statūtu 7.2.18. punktu, ja kārtējā biedru kopsapulce nav lemttiesīga (kvoruma trūkuma dēļ) , valde 3 nedēļu laikā  sasauc jaunu biedru kopsapulci ar to pašu darba kārtību un tā ir tiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.

Uzņēmuma – Asociācijas biedra pilnvarotās personas  dalībai kopsapulcē nepieciešama  pilnvara.

PILNVARAS  PARAUGS

Autopārvadātāju asociācijas

Latvijas auto

Valde

26392499