Pilnvaras paraugs biedru kopsapulcei uz 28/04/2023