Starptautiskie kravu autopārvadājumi vakar, šodien, rīt… INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

 

Informatīvais seminārs “Starptautiskie kravu autopārvadājumi vakar, šodien, rīt...”

7.aprīlī   izstādes “Auto 2017” ietvaros, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā,  notika seminārs  “Starptautiskie kravu autopārvadājumi vakar, šodien, rīt”, kuru organizēja   Autotransporta direkcija sadarbībā  ar Autopārvadātāju asociāciju “Latvijas auto”  Par aktuālo kravu pārvadājumu jomā informēja asociācijas “Latvijas auto”, Autotransporta direkcijas, Satiksmes ministrijas, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvji.

Šeit Jūs varat iepazīties ar  prezentācijām:

  • Licencēti kravas autopārvadātāji Latvijā, kravas transportlīdzekļi, kuriem izsniegtas licences kartītes un kopienas atļaujas kopijas, autoparka sadalījums pa ekoloģiskajām klasēm un kravu apgrozība   SKAITĻOS
  • “Autotransporta nozares attīstība kopējās transporta politikas ietvaros un jaunumi autotransporta nozari regulējošajos tiesību aktos”; Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors TĀLIVALDIS VECTIRĀNS.
  • “Autopārvadājumu pārkāpumu iedalījums pēc to smaguma pakāpes; to ietekme uz pārvadātāja reputāciju”; Autotransporta direkcijas Licencēšanas daļas vadītājs MĀRIS VAICS.
  • “Aktualitātes autopārvadājumu tirgū Rietumos un Austrumos”; Autotransporta direkcijas Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja INDRA GROMULE.
  • “Autopārvadājumu kontroles problēmas Latvijā”; Valsts policijas GKĀRTPP SDP SUKB Autopārvadājumu uzraudzības nodaļas priekšnieks ARVIS ROMANOVS.
  • Muitas procedūras un ar to saistītās problēmas autopārvadājumu jomā”; Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas kontroles organizēšanas daļas vadītājs ĢIRTS PILĀNS.
  • “Aktualitātes tehniskajā apskatē kravas transportlīdzekļiem”; Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu tehniskās kontroles un sertifikācijas inspekcijas priekšnieks  JĀNIS LIEPIŅŠ.
  • “Problēmas autopārvadājumu tirgū”; informē biedrības “Autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto”” prezidents VALDIS TRĒZIŅŠ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------