Ir iespējama zaudējumu piedziņa no Eiropā lielākajiem kravas automašīnu ražotājiem. SCANIA arī atzīta par Karteļa dalībnieku.

images

Š.g. jūlijā Eiropas komisija publicēja informāciju par karteļa vienošanos, kas notikusi no 1997. līdz 2011. gadam starp auto ražotājiem IVECO, DAIMLER, DAF, VOLVO, RENAULT, MAN, kuri savu vainu atzina un tika sodīti ar naudas sodu 2, 93 miljardi EURO.  

Eiropas komisija ir izskatījusi SCANIA dalību kartelī un ar 2017.gada 27.septembra lēmumu atzinusi to par karteļa dalībnieku, par ko SCANIA uzlikts sods EUR 880 milj. EURO.

    Asociācija “Latvijas auto” sadarbībā ar juridisko biroju ir veikusi šīs karteļa vienošanās seku izpēti un , ir konstatēts, ka komersanti, kuri ir iegādājušies un veikuši pirmo jaunas a/m reģistrāciju, ir tiesīgi piedzīt radušos zaudējumus no autoražotājiem. Šo zaudējumu apmērs vērtējams līdz 10% no a/m iegādes cenas ( bez līzinga izdevumiem). Vēršam uzmanību uz to ,  ka prasību par zaudējumu piedziņu var iesniegt katra firma atsevišķi, taču, ņemot vērā, ka prasība,  kā cietušajiem, būs jāsniedz pret autoražotājiem IVECO, DAIMLER, DAF, VOLVO,RENAULT, MAN un  SCANIA, iesakām apkopot prasījumu un iesniegt visiem kopā. Šādā veidā samazinot juridiskos izdevumus.

Asociācija “Latvijas auto” apņemas ņemt dalību zaudējumu piedziņas procesā un apkopot jūsu iesniegto informāciju. Pēc apkopošanas, būs zināmi prasījuma apmēri un nepieciešamie juridiskie izdevumi, kas ar  Jums tiks saskaņoti.

            Jāiesniedz ir sekojoša informācija:

  • Informācija par iegādāto a/m pēc pievienotās formas (attiecas tikai uz izlaiduma gadiem 1997.-2011. ieskaitot, ar   pilno masu no 6 tonnām un vairāk. Attiecas arī uz a/m , kuras vairs nav Jūsu firmas  īpašumā).

Iesniedzamā forma

  • Izziņa no CSDD latviešu valodā par a/m pirmo reģistrāciju uz Jūsu firmu.

Iesniegums CSDD

  • Elektroniski iesniegt CSDD var tikai valdes loceklis ar e-parakstu, nosūtot iesniegumu uz riga@csdd.gov.lv
  • Valdes loceklis personīgi vai arī jebkura persona ar pilnvaru iesniegumu var iesniegt jebkurā CSDD nodaļā. Izziņas tiek izsniegtas par maksu.
  • Rēķins-uzziņa, vai jebkurš cits dokuments , kurā norādīta a/m pirkuma cena.

Sākotnēji CSDD izziņa un rēķins iesniedzami skenētā veidā uz   Asociācijas e-pastu: lauto@lauto.lv .

Kontakttālrunis informācijai  67389270