IZMAIŅAS LIELGABARĪTA UN SMAGSVARU ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBĀ KRIEVIJĀ

Ir veiktas izmaiņas kārtībā , kādā tiek saņemtas lielgabarīta un smagsvaru atļaujas transporta līdzekļiem, kuri veic starptautiskos pārvadājumus.

KF pavēlē noteiktā kārtība paredz šīs speciālās atļaujas izsniegšanu elektroniskā veidā, kura apliecināta ar atbildīgās personas drošu elektronisku parakstu gadījumos, kad maksimālā ass vai kopējo asu slodze pārsniedz pieļaujamo ne vairāk kā 10% pie noteikta, saskaņota maršruta.

Šādi elektroniski noformētai atļaujai papīra dokumenta formā jāatrodas pie autovadītāja.

Atļauja tiek izsniegta vienai pārvadājuma reizei ar termiņu  – 1 mēnesis.

Krievijas  Federācijas Transporta ministrijas  pāvele  Nr. 269

Informācijas avots : ASMAP