Krievijas – Latvijas jauktās komisijas starptautisko autopārvadājumu jautājumos sēde

ĖURO 6

2016.gada 14. un 15.  martā Maskavā notika Krievijas –Latvijas jauktās komisijas sēde.  Tā tika  sasaukta pēc Latvijas puses iniciatīvas, ņemot vērā tās problēmas,  ar kurām saskārās Latvijas autopārvadātāji pēc tam, kad Krievijas Federācijā tika ieviestas izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz starptautisko kravu pārvadājumu kārtību.

Galvenie jautājumi un panāktās vienošanās:

  •  Krievijas puse apstiprināja , ka Latvijas puses iesniegtais MUITAS NOLIKTAVU SARAKSTS ir akceptēts un nosūtīts atbildīgajām Krievijas institūcijām. Papildus Latvijas pusei vēl ir jāiesniedz šo noliktavu kontaktinformācija un muitas iestāžu zīmogu nospiedumu attēli. Latvijas puse šajā sarakstā bija iekļāvusi  arī Latvijas brīvostas un Brīvās ekonomiskās zonas . Taču pagaidām šie subjekti netiek iekļauti kopējā sarakstā, jo Krievijas puse pieprasījusi papildus informāciju un tiesisko pamatojumu. Vienojās, ka Latvijas puse regulāri sniegs informāciju Krievijas pusei par izmaiņām muitas noliktavu sarakstā un  Krievijas puse apņemas 7 darba dienu laikā šo informāciju novadīt līdz atbildīgajām institūcijām.
  • Puses vienojās, ka Latvijas muitas iestāžu zīmogs liekams CMR 4 ailē – “Kravas iekraušanas datums un vieta”, apliecinot, ka trešās valsts izcelsmes kravas pārvadājums uzsākts konkrētā vietā.
  • Par izmaiņām Krievijas Federācijas Transporta ministrijas 14.10.2015. pavēlē 301 . Pateicoties Polijas  iniciatīvai, Krievija ir veikusi izmaiņas pavēlē Nr.301.  Izmaiņas parakstītas 15.03.2016. ( spēkā stāsies pēc reģistrācijas  KF Tieslietu ministrijā , viena mēneša laikā). Grozījumi paredz, ka tiks samazināts dokumentu apjoms, kurus šobrīd Krievijas kontrolējošās iestādes pieprasa no autopārvadātājiem, izejot no formulas: CMR pavadzīme + 1 papildus dokuments (konosaments, muitas iestādes zīmogs, iepriekšējā CMR, nosūtītāja vai saņēmēja norīkojums u.c.).

PĀVELES Nr. 30 TKSTS AR IEKĻAUTĀM IZMAIŅĀM. Izmaiņas ir veiktas minētās pavēles punktos 3,4”в”,5,7,8,9,10,11.

  • Universālās ( trešo valstu) atļaujas

Ņemot vērā esošo situāciju, Krievija jau izsniegtajām uz 2016.gadu 2500 atļaujām, piešķīrusi papildus 1000 trešo valstu atļaujas, kuras dod tiesības pārvadāt preces arī no/vai trešajām valstīm.  Latvijas pusei tuvākajā laikā ir jāizanalizē universālo atļauju izmantošana un rezultātus jaiesniedz Krievijas pusei, lai turpinātu sarunas par papildus atļauju apmaiņu 2016.gadā.

  • Par Baltkrievijas –Krievijas robežšķērsošanas problēmām

Krievijas puse norādījusi , ka lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus  starptautiskajiem autopārvadājumiem , ir uzsāktas konsultācijas par šo jautājumu risināšanu ar atbildīgajiem KF federālajiem izpildinstitūciju pārstāvjiem. Par sarunu rezultātiem un panākto Krievijas puse informēs.

  •  Par MKP BURAČKI iekļaušanu no MKP sarakstā , kurās tiek pieņemta noformēšanai TIR karnete . Krievijas puse norādīja, ka šo lūgumu nodos KF Federālajam muitas dienestam.