Mazina administratvo slogu lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem

liel

Samazināts administratīvais slogs un vienkāršota lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumu atļauju pieprasīšanas, saņemšanas un lietošanas kārtība, kā arī paaugstināta šo kravu pārvadājumu efektivitāte.

To paredz 2016. gada 24. maijā , valdībā apstiprinātie GROZĪJUMI  Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 343 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem

Minētie noteikumi stājas spēkā  2016. gada 28. maijā.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas turpmāk izsniegs elektroniskā veidā , un informācija par elektroniskā veidā izsniegto atļauju tiks ievadīta izsniegto atļauju datu bāzē, kas būs pieejama LVC  interneta vietnē. Vienlaikus pārvadātājam būs tiesības atļauju saņemt rakstveidā.

Noteikumos  ir arī paredzēts , ka turpmāk lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai pārvadātāji varēs izmantot savus īpaši aprīkotus pavadošos transportlīdzekļus, bet Valsts policiju obligāti paredzēts iesaistīt tikai gadījumos, ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu platums pārsniedz 5 metrus un/vai garums 40 metrus.

Tāpat MK noteikumi ir papildināti ar normu, ka atļauja nav jāsaņem mehāniskā transportlīdzekļa , kuram ir bojājumi, vilkšanai uz stāvvietu vai remonta vietu, tādā veidā novēršot šiem autovadītājiem nesamērīgu administratīvo slogu.

Informācijas avots: LR Satiksmes ministrija