Minimālās darba algas izmaiņas Luksemburgā ( papildināts 22.01.2018.)

Minimālās darba algas izmaiņas Luksemburgā, veicot starptautiskos pārvadājumus (papildināts 22.01.2018.)

Luksemburgas  Darba inspekcija ( Inspection du Travail et  des Mines), kas atrodas Darba ministrijas pakļautībā, ir   pieņēmusi lēmumu, uz  laiku,   kamēr tiek veikta normatīvo dokumentu saskaņošana nacionālā līmenī,  apturēt prasību elektroniski deklarēt autovadītājus darbam Luksemburgā.

Avots: IRU

    No 2017.gada 14.marta Luksemburgā stājas spēkā grozījumi Darba likumā, kas paredz, ka visiem ārvalstu darba ņēmējiem, kuru oficiālā dzīvesvieta atrodas ārpus Luksemburgas, tostarp transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic pārvadājumus Luksemburgas teritorijā, jāsaņem Luksemburgas minimālā alga, kas ir 13,863 EUR stundā (bruto). Šis likums attiecas uz starptautiskajiem kravu un pasažieru pārvadājumiem, kā arī kabotāžas pārvadājumiem neatkarīgi no transportlīdzekļa pilnas masas.

Nepieciešams atbildīgais pārstāvis Luksemburgā - fiziska vai juridiska persona, kura uzdevums ir sadarboties ar Luksemburgas Darba inspekciju (ITM). Atbildīgajam pārstāvim fiziski jāatrodas Luksemburgas teritorijā. Atbildīgais pārstāvis Luksemburgas teritorijā jānodrošina ar šādiem dokumentiem:

 • uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja iecelšanu Luksemburgas teritorijā;
 • nosūtīto darbinieku A1 sertifikāti, veicot darbu citā ES valstī;
 • apliecinājumiem par nosūtīto darbinieku norīkošanu darbam Luksemburgas teritorijā;
 • nosūtīto darbinieku darba līgumiem (franču vai vācu valodā);
 • nosūtīto darbinieku algas izrakstiem par iepriekšējo periodu (ar skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);
 • nosūtīto darbinieku algas izmaksu apliecinājumiem;
 • dokumentiem, kas apliecina darbinieka profesionālo kvalifikāciju (95. kods vadītāja apliecībā);
 • nosūtīto darbinieku darba un atpūtas laika uzskaitēm

Apliecinājums par darbinieka norīkošanu darbam Luksemburgas teritorijā

Apliecinājumu par darbinieka norīkošanu darbam Luksemburgā aizpilda darba devējs.  Apliecinājuma (deklarācijas) forma jāaizpilda Luksemburgas Darba inspekcijas mājaslapā (https://guichet.itm.lu/edetach/).

Transportlīdzeklī jāatrodas šādiem dokumentiem:

 • A1 sertifikāts (oriģināls), veicot darbu citā ES valstī;
 • apliecinājumam par transportlīdzekļa vadītāja norīkošanu darbā Luksemburgas teritorijā;
 • darba un atpūtas laika uzskaite;
 • medicīniskā izziņa;
 • dokumentiem, kas apliecina darbinieka profesionālo kvalifikāciju (95. kods vadītāja apliecībā);
 • transportlīdzekļa vadītāja darba līgums (franču vai vācu valodā).

Sodu apmēri:

 • 1000 līdz 5000 EUR par pirmo pārkāpumu;
 • 2000 līdz 10 000 EUR par otro pārkāpumu, ja tas ir izdarīts divu gadu laikā kopš pirmā pārkāpuma;
 • kopējais soda apmērs vienam uzņēmumam nedrīkst pārsniegt 50 000 EUR.

Šis likums neattiecas uz:

 • tranzīta pārvadājumiem;
 • pārvadājumiem, ko veic pašnodarbinātas personas.

Biežāk uzdotie  jautājumi ( angļu valodā )  šeit.

 Papildu informācija par darbinieku nosūtīšanu ir pieejama Latvijas Republikas Labklājības ministrijas skaidrojumā.

 Avots : Autotransporta Direkcija