Minskas reģionālās muitas kontroles punktu darba grafiks un to speciālizācija uz 01.04.2016.