No 2020. gada 01. janvāra minimālā alga tiek noteikta 9.35 EUR

No 2020. gada 01. janvāra minimālā alga tiek noteikta  9.35 EUR/stundā (bruto).

 Atgādinām , ka no 2015. gada 01. janvāra Vācijā ir spēkā likums (MiLoG) , kas nosaka minimālās algas likmi   stundā. Likums attiecas uz transporta uzņēmumiem , kuri veic  pārvadājumus (kabotāža un divpusējie), neatkarīgi no tā vai uzņēmums reģistrēts Vācijā vai citā valstī.  Pirms autopārvadājumu uzsākšanas Vācijas teritorijā, visiem ārvalstu pārvadātājiem  ir jāiesniedz dati par uzņēmumu un autovadītājiem,   izmantojot elektronisko   DEKLARĒŠANAS SISTĒMU. Ar informatīvo prospektu angļu valodā var iepazīties  ŠEIT.

Informācijas avots : IRU